HB Uzakdoğu İpekleri

HB ipekler,polyester liflerden monofilament dokuma özellikte ve tüm kalıp işlemleri için maksimum uygunluk amacıyla üretilmiştir.Her tür ihtiyacı  göz önünde bulundurularak hazırlanan bu seri; fayda/maliyet oram açısından,sektördeki mevcut materyallerle uygunluğu ve kullanım özellikleri bakımından beğeni ve güvenle karşılanan bir seçenek haline gelmiştir.